LIVRARE GRATUITĂ

pentru comenzi mai mari de 900 lei

Retur în 14 zile

Hăinuțe personalizate

Vezi detalii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și condiții

Prezentul document cuprinde termenii și condițiile care guvernează comercializarea Produselor iELM prin intermediul website-ului www.ielm.ro.

Vă recomandăm să citiți integral prezentul document înainte de a decide dacă acceptați și continuați procesul de plasare al unei comenzi prin website-ul www.ielm.ro în vederea achiziționării Produselor iELM. Prin acceptarea și bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și condițiile” acceptați termenii și condițiile din prezentul document.

Termenii și condițiile cuprinse în prezentul document se completează în mod corespunzător cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal – acest document cuprinde informațiile referitoare la prelucrările datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și Clienților efectuate de către Filip and Family S.R.L., în calitate de operator, conform legislației în vigoare.

Pentru informațiile referitoare la condițiile de acces și utilizare a website-ului www.ielm.ro, atât pentru Utilizatori, cât și pentru Clienți (astfel cum sunt definiți mai jos) vă recomandăm să parcurgeți Termenii de utilizare a website-ului www.ielm.ro.

Date de contact. Dacă aveți orice întrebare sau neclaritate cu privire la informațiile cuprinse în prezentul document, ne puteți contacta în orice moment prin formularul de contact din secțiunea „Contactați-ne” de pe website-ul www.ielm.ro sau la următoarele date de contact:

Client înseamnă orice persoană fizică sau juridică care plasează o Comandă pentru Produse iELM prin intermediul Site-ului, conform secțiunii 3 de mai jos. În sensul T&C, poate avea calitatea de Client atât un Client Înregistrat, cât și un Client Nou. Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres, toate referirile la Client se vor considera ca fiind făcute atât la Clientul Înregistrat, cât și la Clientul Nou.
Client Nou înseamnă orice persoană fizică ce plasează o Comandă fără a înregistra un Cont.
Cont iELM înseamnă contul de utilizare al Clientului Înregistrat.
Clienți Înregistrați înseamnă orice persoană fizică care parcurge cu succes procesul de înregistrare a unui Cont pe Site.
Site-ul înseamnă website-ul www.ielm.ro
Drepturi de Proprietate Intelectuală înseamnă orice drept de autor, marcă, brevet, nume de domeniu, indicații geografice, secrete comerciale sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală protejate conform Legislației Aplicabile.
Legislația Aplicabilă înseamnă toate reglementările prevăzute de legislația română, precum și de legislația europeană primară și secundară aplicabilă în România, în vigoare, aplicabilă activității de comercializare a Produselor prin intermediul Site-ului.
iELM și/sau Filip and Family înseamnă Filip and Family S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Sat Petrești, Comuna Petrești, Str. Principală, Nr. 22, Județul Dâmbovița, România, număr de ordine în Registrul Comerțului: J15/611/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO34988239.
Termeni și Condiții și/sau T&C înseamnă termenii și condițiile de vânzare a Produselor iELM, cuprinse în prezentul document, în varianta actualizată la data indicată în titlu, precum și orice altă modificare subsecventă a prevederilor acestora.
Produse iELM înseamnă produsele textile comercializate de către iELM, afișate pe Site, ce pot fi achiziționate de către persoane fizice prin plasarea unei Comenzi conform T&C
Utilizator înseamnă persoana fizică ce accesează Site-ul, fără a plasa o Comandă/anterior momentului la care Comanda a fost plasată potrivit secțiunii 3 de mai jos.
Contract înseamnă contractul la distanță încheiat între Filip and Family și Client, fără prezența fizică simultană a Filip and Family și Client
Comandă înseamnă formalizarea intenției Clientului de a achiziționa Produsele iELM comunicată către Filip and Family, în condițiile secțiunii 3 de mai jos.
Preț Produs iELM înseamnă prețul de vânzare al Produsului iELM, respectiv contravaloarea acestuia, astfel cum acesta este afișat pe Site în pagina dedicată Produsului iELM, la momentul plasării Comenzii conform secțiunii 3 de mai jos.
Cost înseamnă:
 • Costul livrării și manipulării Produselor iELM
 • Costuri suplimentare de transport pentru livrarea rapidă a Produselor iELM;
 • Costuri aferente personalizării Produselor iELM.
Cod de Reducere înseamnă reducerea de care poate beneficia un Client, în conformitate cu Politica de Vânzare iELM, în contextul anumitor acțiuni de promovare ale iELM, potrivit regulamentului/condițiilor aplicabile în mod specific. Pentru clarificare, Codul de Reducere nu are semnificația și nu va putea fi înțeles ca o reducere de preț aplicată în contextul unei vânzări cu preț redus care comportă o comparaţie exprimată în cifre prin raportare la prețul de referință.
Colet iELM înseamnă totalitatea Produselor iELM ce au fost comandate de către Client prin intermediul unei Comenzi plasate potrivit secțiunii

2.1. Site-ul poate fi accesat de către orice Utilizator, cu vârsta peste 16 ani.

2.2. Produsele iELM pot fi cumpărate atât de către Clienți Înregistrați, cât și de Clienți Noi, nefiind necesară crearea unui Cont pentru a putea plasa o Comandă.

În măsura în care optați pentru înregistrarea unui Cont iELM veți avea posibilitatea de a:

 • plasa Comenzi;
 • adăuga și salva anumite informații ce vor fi utilizate în scopul plasării de noi Comenzi, cum ar fi adresa de livrare, informațiile de contact sau adresa de facturare.
 • vizualiza Comenzi precedente (istoricul Comenzilor plasate prin intermediul Contului iELM, inclusiv detaliile cu privire la Produsul iELM/ Produsele iELM achiziționat/achizițioante, Preț Produs iELM, Costuri, Preț total etc.)
 • interoga stadiul Comenzilor aflate în derulare (spre exemplu: în așteptare, expediat).

Pentru a plasa o Comandă prin intermediul Site-ului este necesară parcurgerea următorilor pași:
Selectarea Produsului iELM și adăugarea acestuia în coșul de cumpărături.

3.1. Pentru a putea adăuga cu succes Produsul iELM în coșul de cumpărături este necesară selectarea acestuia, a mărimii dorite și activarea butonului „Adăugați în coș”.

3.2. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta exclusiv Produsele iELM afișate pe Site, în limita stocului disponibil. În măsura în care Produsul iELM este afișat însoțit de informația „Stoc indisponibil” sau „Produs Indisponibil” Utilizatorul nu va avea posibilitatea de a selecta și respectiv plasa o Comandă în vederea cumpărării respectivului Produs iELM.

3.3. La momentul selectării Produsului iELM Utilizatorul va putea vizualiza următoarele informații aferente Produsului iELM:

  3.3.1. Prețul Produsului iELM;

  3.3.2. Caracteristicile Produsului iELM – respectiv disponibilitatea, compoziția, detalii cu privire la fabricare, instrucțiuni de utilizare și întreținere.

3.4. Utilizatorul va avea opțiunea de a personaliza Produsul iELM selecționat. Detalii cu privire la Produsele iELM personalizate se regăsesc în secțiunea 12

3.5. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa plasării Comenzii conform secțiunii 3 nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi și implicit nici rezervarea Produselor iELM selectate.
Finalizarea și plasarea Comenzii

3.6. Ulterior activării butonului „Finalizare comandă”, Utilizatorul va avea posibilitatea de a continua procesul de achiziție în calitate de Client Nou sau Client Înregistrat.

  3.6.1 Finalizarea Comenzii de către un Client Nou. Pentru a putea finaliza Comanda este necesară:

 • Selectarea modalității de plată, opțiunea de transport, precum și a cantității Produsului iELM.
 • Completarea informațiilor cu privire la Clientul Nou. Informațiile marcate în câmpurile de dedicate în mod corespunzător (prin „*”) sunt obligatorii, iar în lipsa acestora Clientul nu va putea finaliza cu succes procesul de plasare al Comenzii.

  3.6.2 Finalizarea Comenzii de către un Client Înregistrat. Pentru a putea finaliza Comanda este necesară:

 • Conectarea la Contul iELM prin introducerea detaliilor de acces obligatorii marcate în câmpurile de dedicate în mod corespunzător (prin „*”)
 • Selectarea modalității de plată, opțiunea de transport, precum și a cantității Produsului iELM.
 • Selectarea informațiilor pre-existente, înregistrate în Contul Ielm SAU adăugarea unei noi adrese de livrare, caz în care va fi necesară completarea informațiilor obligatorii marcate în câmpurile de dedicate în mod corespunzător (prin „*”)

3.7. Informațiile obligatorii marcate în câmpurile de dedicate în mod corespunzător (prin „*”) sunt esențiale în vederea finalizării și plasării Comenzii. Prin completarea acestora, Clientul declară și garantează că acestea sunt corecte, complete și reale la data plasării Comenzii.

3.8. Pentru a plasa Comanda este necesară acceptarea și bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și condițiile”. În lipsa acceptării T&C, Comanda nu va putea fi plasată, iar Filip and Family nu o va putea înregistra.
Înregistrarea și confirmarea Comenzii

3.9. Ulterior plasării Comenzii, iELM va transmite o notificare prin e-mail, la adresa indicată de către Client în faza de finalizare a Comenzii, prin care va confirma înregistrarea Comenzii. Notificarea „Înregistrare Comandă” nu reprezintă o confirmare sau o acceptare a Comenzii plasate de către Client, fiind transmisă în scop informativ.

3.10. Toate comenzile plasate pe Site sunt supuse acceptării de către iELM.

3.11. iELM va avea dreptul de a anula o Comandă plasată de către Client în următoarele situații:

  3.11.1. în cazul în care Clientul a selectat modalitatea de plată online, iar plata Prețului Total nu a fost efectuată (independent de motiv, inclusiv neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Clientului, invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de iELM);

  3.11.2. eroarea de procesare a plății, în cazul în care Clientul a selectat modalitatea de plată „PayPal”;

  3.11.3. utilizarea în mod fraudulos a unui Cod de Reducere pentru cumpărarea unui Produs iELM;

  3.11.4. furnizarea de date și informații incomplete și/sau incorecte de către Client la momentul finalizării și plasării Comenzii;

  3.11.5. manifestarea unui comportament fraudulos de către Client; în cazul în care Clientul a formulat o solicitare de personalizare a Produsului iELM în condițiile 12.2.

3.12. Anularea Comenzii de către iELM conform 3.10. de mai sus nu obligă niciuna dintre Părți la plata de costuri suplimentare și/sau alte obligații aferente Comenzii și nu dă dreptul niciunei dintre Părți la daune-interese sau alte despăgubiri.

3.13. Contractul se va considera încheiat de către Client și Filip and Family la momentul primirii notificării „Confirmare comandă”, transmisă prin e-mail, la adresa indicată de către Client în faza de finalizare a Comenzii.

Prețul

4.1. Prețul Produsului iELM afișat pe acest Site este exprimat în lei (RON).

4.2. Prețul Produsului iELM include Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) conform Legislației Aplicabile, dar nu include:

  4.2.1. manifestarea unui comportament fraudulos de către Client; în cazul în care Clientul a formulat o solicitare de personalizare a Produsului iELM în condițiile 12.2.

  4.2.2. manifestarea unui comportament fraudulos de către Client; în cazul în care Clientul a formulat o solicitare de personalizare a Produsului iELM în condițiile 12.2.

  4.2.3. manifestarea unui comportament fraudulos de către Client; în cazul în care Clientul a formulat o solicitare de personalizare a Produsului iELM în condițiile 12.2.

4.3. În cazul în care la momentul finalizării Comenzii se introduce un Cod de Reducere, reducerea aferentă va fi aplicată la Prețul Produsului iELM, conform regulilor aplicabile respectivei acțiuni de promovare, aceasta fiind afișată în secțiunea dedicată finalizării Comenzii, anterior plasării Comenzii.

4.4. Prețul Final, reprezentând Prețul Produsului iELM, Costuri, alte taxe incluse obligatorii conform Legislației Aplicabile, precum și, după caz, reducerea aferentă Codului de Reducere va fi comunicat și afișat Clientului:

  4.4.1. în secțiunea dedicată finalizării Comenzii, anterior plasării Comenzii;

  în notificarea „Înregistrare Comandă” transmisă prin e-mail conform 3.8.;

  4.4.3. în notificarea „Confirmare Comandă” transmisă prin e-mail conform 3.12, fiind evidențiat în factura atașată comunicării.

Factura

4.5. Pentru Produsele iELM cumpărate de către Client, Filip and Family va emite o factură conform cu Legislația Aplicabilă. Factura aferentă Comenzii va fi transmisă Clientului prin e-mail, împreună cu notificarea „Confirmare Comandă”.

4.6. Clientul își exprimă acordul să primească factura aferentă Comenzii în format electronic, la adresa de e-mail indicată la momentul finalizării și plasării Comenzii.

4.7. În cazul Clienților Înregistrați, factura aferentă fiecărei Comenzi va fi disponibilă spre vizualizare și descărcare în Contul iELM.

4.8. Pentru a emite factura aferentă Comenzii, Clientul are obligația de a furniza informațiile esențiale necesare conform Legislației Aplicabile. Clientul Înregistrat are obligația de a actualiza ori de câte ori este necesar informațiile și datele afișate în Contul iELM necesare în vederea emiterii corecte a facturii aferente Comenzii.

5.1. Filip and Family pune la dispoziția Clienților următoarele modalități de plată:

 • Ramburs (plata numerar la curier)
 • Plata online prin card bancar prin intermediul procesatorului de plăți PayU (www.payu.ro) (Visa, Mastercard și Eurocard)
 • Plata online prin PayPal (www.paypal.com)

5.2. În cazul în care Clientul selectează modalitatea de plată online, prin card bancar prin intermediul procesatorului de plăți PayU, Clientul confirmă că are dreptul dreptul de utilizare al cardului respectiv. Filip and Family nu va fi răspunzător și nu va putea fi obligat la plata de daune-interese și/sau orice alt tip de despăgubiri ca urmare a prejudiciilor rezultate din utilizarea fără drept și/sa fraudulos a unui card bancar de către Client.

6.1. Filip and Family asigură livrarea Coletul iELM exclusiv prin intermediul societăților de servicii de curierat. Programul de livrare (respectiv ora specifică la care va fi predat Coletul iELM Clientului) este stabilită de către societățile de servicii de curierat.

6.2. Coletul iELM va fi livrat la adresa indicată de către Client la momentul finalizării și plasării Comenzii. La momentul livrării Clientul va fi contactat de către curier la numărul de telefon indicat la momentul finalizării și plasării Comenzii.

6.3. Clientul are obligația de a prelua Coletul iELM.

6.4. Filip and Family are dreptul de a rezoluționa Contractul în cazul în care:

  6.4.1. Clientul refuză să preia Coletul iELM;

  6.4.2. Livrarea Coletului iELM este imposibilă ca urmare a furnizării de către Client de informații și detalii de contact (adresă de livrare și număr de telefon) eronate și/sau incomplete;

  6.4.3. lientul nu efectuează în integralitate plata Prețului Total atunci când modalitatea de plată selectată de către Client este plata ramburs (plata numerar la curier). Clientul va avea dreptul de a intra în posesia Coletului iELM exclusiv în cazul în care va plăti curierului Prețul Total.

În această situație Filip and Family va transmite o notificare prin e-mail Clientului și va rambursa în integralitate toate sumele plătite de către Client, mai puțin Costul de livrării și manipulării Produselor iELM și, după caz, Costuri suplimentare de transport.

6.5. Termenele de livrare aproximative ale Produselor iELM pot fi vizualizat de către Utilizator în secțiunea Livrare și returnări disponibilă pe Site, acestea fiind diferite în funcție de adresa de livrare. Termenele de livrare sunt calculate de la momentul confirmării Comenzii, conform 3.13.

6.6. Termenul de livrare indicativ aferent unei Comenzi plasate de către Client va fi comunicat de către iELM în notificarea „Înregistrare Comandă” transmisă prin e-mail conform 3.9.. Prin notificarea „Confirmare Comandă” transmisă prin e-mail conform 3.13. Clientului îi va fi comunicat termenul de livrare specific aferent Comenzii confirmate de către iELM.

6.7. Fără a aduce atingere prevederilor 6.6., în anumite cazuri justificate, este posibil ca termenul de livrare comunicat inițial Clientului potrivit 6.6. să fie extins, fără a depăși maximum 30 de zile de la momentul transmiterii notificării „Confirmare Comandă” potrivit 3.12. În astfel de situații iELM va transmite Clientului prin e-mail o notificare în acest sens.

6.8. La momentul expedierii Produselor iELM de către Filip and Family, Clientul va primi notificarea „Confirmare expediere comandă”.

6.9. Comanda expediată poate fi urmărită de către Client prin accesarea link-ului de urmărire al comenzii transmis prin notificarea „Confirmare expediere comandă” sau, în cazul Clienților Înregistrați, prin accesarea secțiunii dedicate din cadrul Contului iELM. Link-ul de urmărire al Comenzii vă va redirecționa către website-ului curierului, unde poate fi consultat stadiul expediției.

6.10. În cazul în care Filip and Family nu își îndeplinește obligația de a livra Comanda la momentul convenit cu Clientul, astfel cum este indicat la 6.6., respectiv 6.7. (30 de zile de la momentul transmiterii notificării „Confirmare Comandă”), Clientul are dreptul de a solicita livrarea Comenzii într-un termen suplimentar. În cazul în care Filip and Family nu livrează Comanda în termenul suplimentar respectiv, Clientul are dreptul de a solicita rezoluțiunea Contractului, prin transmiterea unei notificări la datele de contact indicate în cuprinsul T&C.

6.11. În ipoteza prevăzută la 6.10., în cazul în care modalitatea de plată selectată de către Client a fost plata online prin card bancar sau plata online prin PayPal, Filip and Family va rambursa în integralitate toate sumele plătite de către Client în termen de maximum 7 zile de la data la care Clientul a transmis notificarea de rezoluțiune potrivit 6.10.

6.12. Comanda va fi considerată a fi livrată la momentul la care Clientul sau o parte terță desemnată de către Client intră în posesia fizică a acesteia prin semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau, după caz, a confirmării codului de livrare primit de către Client prin SMS/e-mail.

Filip and Family are obligația de a eticheta și ambala în mod corespunzător Produsele iELM în conformitate cu Legislația Aplicabilă. Produsele iELM vor fi livrate Clientului în ambalajul corespunzător naturii/tipului produsului, împreună cu sumarul Comenzii.

7.1. Dreptul de proprietate, inclusiv riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor iELM comandate de către Client incluse în Coletul iELM va fi transferat Clientului la momentul livrării, identificat conform prevederilor 6.12. de mai sus.

Dreptul de retragere

8.1. Conform Legislației Aplicabile, Clientul, în calitate de consumator, are dreptul de a se retrage din Contract fără a fi necesară precizarea unui motiv/justificare și fără a suporta taxe sau costuri suplimentare, altele decât costurile aferente returnării Produselor iELM și, după caz, cele aferente diminuării valorii Produselor iELM.

8.2. Clientul are dreptul de a-și exercita dreptul de retragere în termen de 14 zile calendaristice de la momentul livrării, conform prevederilor 6.12. de mai sus, având la dispoziție următoarele variante alternative:

 • transmiterea Formularului de retragere disponibil pe Site sau
 • transmiterea unei notificări la datele de contact:

8.3. În această situație, Filip and Family va transmite o confirmare de primire a notificării de exercitare a dreptului de retragere prin e-mail, independent de modalitatea de notificare utilizată de către Client.

8.4. Independent de modalitatea de notificare a exercitării dreptului de retragere, Clientul are obligația de a indica în mod expres Produsele iELM ce fac obiectul returului.

Efectele retragerii

8.5. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere conform 8.2. de mai sus:

  8.5.1. Obligațiile contractuale stabilite prin T&C nu vor mai fi executate de către Părți;

  8.5.2. Clientul are obligația de a returna Produsele iELM ce fac obiectul returului, în termen de maximum 14 zile calendaristice de la momentul la care Clientul a transmis notificarea privind exercitarea dreptului de retragere potrivit 8.2.;

  8.5.3. Filip and Family are obligația de a rambursa Prețul Total, mai puțin Costurile Costuri suplimentare de transport în termen de maximum 14 de zile calendaristice calculate de la momentul la care Produsele iELM ce fac obiectul returului au fost recepționate de către iELM potrivit 8.5.2..

8.6. Filip and Family va transmite Clientului o notificare la data recepționării Produselor iELM ce fac obiectul returului și va rambursa sumele menționate la art. 8.5.3.:

  8.6.1. Pentru Comenzile achitate de către Client prin plata online/PayPal, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

  8.6.2. Pentru Comenzile achitate de către Client prin plata ramburs, prin transfer bancar în contul bancar indicat de către Client.

8.7. Clientul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii Produselor iELM ce fac obiectul returului rezultată din manipularea acestora într-un mod diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii și caracteristicilor Produselor iELM.

8.8. În scopul de a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Produselor iELM, Clientul are obligația de a le manipula și verifica cu grija necesară, în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic. Spre exemplu, tăierea/îndepărtarea etichetelor Produsului iELM sau purtarea acestuia în diverse ocazii, nu doar în scop de probă, reprezintă exemple de acțiuni ale Clientului care vor duce la diminuarea valorii Produsului iELM returnat și la responsabilitatea Clientului.

Exceptări de la dreptul de retragere

8.9. Clientul nu are dreptul de a-și exercita dreptul de retragere cu privire la:

  8.9.1. Produsele iELM personalizate prin serviciul de haine personalizate pentru copii sau, după caz, confecționate conform specificațiilor Clientului.

  8.9.2. Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către Client.

9.1. Produsele iELM beneficiază de garanția legală de conformitate conform Legislației Aplicabile.

9.2. Filip and Family este răspunzător față de Client pentru lipsa conformității Produselor iELM existentă la momentul livrării, stabilit potrivit 6.12., în măsura în care o astfel de lipsă a conformității apare în într-un termen de 2 ani de la livrare.

9.3. În baza garanției legale de conformitate, Clientul va avea dreptul de a solicita, în primul rând, (i) repararea Produsului iELM sau (ii) înlocuirea, cu excepția cazului în care măsura solicitată de Client este imposibilă sau disproporționată. O măsură solicitată de Client în baza garanției legale de conformitate va fi disproporționată atunci când impune în sarcina iELM costuri nerezonabile prin raportare la cealaltă măsură ce ar fi putut solicitată de Client, inclusiv prin raportare la importanța lipsei de conformitate sau la posibilitatea de a remedia neconformitatea printr-o altă măsură reparatorie.

9.4. Clientul poate solicita (i) să beneficieze de reducerea Prețului Produsului iELM sau (ii) rezoluțiunea Contractului numai atunci când a solicitat în prealabil repararea și înlocuirea iar Filip and Family nu a luat măsura într-o perioadă de timp rezonabilă de la data solicitării Clientului. Clientul nu poate solicita rezoluțiunea Contractului atunci când lipsa conformității este minoră.

10.1. Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat încetat de la momentul la care Părțile și-au executat obligațiile reciproce stabilite prin prezentul T&C.

11.1. Conform Politicii de vânzare iELM, schimbul de Produse iELM nu este acceptat.

12.1. Serviciul haine personalizate pentru copii de pe Site este disponibil pentru diverse Produse iELM, cu excepția celor semnalate. În cazul în care personalizarea este disponibilă, Clientul poate activa în etapa de selectare a Produsului iELM și adăugare în coșul de cumpărături, câmpul dedicat, având posibilitatea de a solicita adăugarea unei combinații de litere sau simboluri / caractere speciale care să fie aplicate Produsului iELM sau alegerea unuia dintre mesajele predefinite. Produsul iELM livrat va fi întotdeauna personalizat cu textul solicitat și nu cu cel oferit ca model în pagina de produs. Culorile aferente textului și fermoarului vor fi alese de către echipa iELM astfel încât să se asorteze cu cromatica Produsului iELM în cauză.

12.2. Filip and Family nu va accepta și nu poate fi ținut răspunzător pentru refuz atunci când solicitarea Clientului include texte ilegale, imorale, injurioase, amenințătoare, abuzive, indecente sau orice alt tip de mesaj ce poate avea efecte nefavorabile/poate dăuna reputației iELM, integrității Produsului iELM și/sau mărcii iELM, precum și în cazul în care textul încalcă în orice fel Dreptul de Proprietate Intelectuală pe care le poate avea un terț.

13.1. Prin forţă majoră Părţile înţeleg împrejurarea imprevizibilă şi de neînlăturat care face imposibilă executarea obligaţiilor comerciale asumate de către oricare Parte şi care exonerează de răspundere Partea care o invocă, cu condiţia ca aceasta să fie lipsită de culpă. Astfel, niciuna dintre Părți nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor ce îi revin conform T&C, în măsura în care o astfel de neexecutare (totală sau parțială) a fost cauzată de un eveniment de forță majoră, conform Legislației Aplicabile.

13.2. Într-o astfel de situație, Partea care invocă evenimentul de forță majoră ce determină neexecutarea obligației/obligațiilor are obligația de a notifica cealaltă Parte fără întârzieri nejustificate cu privire la (i) producerea evenimentului, (ii) obligațiile afectate precum și a (iii) măsurilor întreprinse. În măsura în care evenimentul de forță majoră nu încetează, fiecare Parte va avea dreptul de notifica încetarea Contractului, fără posibilitatea de a solicita daune interese.

14.1. Dacă una din clauzele Contractului devine nulă sau este anulată, integral sau în parte, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze contractuale sau a Contractului. Într-un asemenea caz, Părţile vor putea înlocui, dacă este necesar, clauza nulă sau anulată, printr-o nouă clauză care să corespundă obiectului şi spiritului Contractului.

15.1. Contractul este guvernat de legea română. Părţile convin să depună toate diligențele pentru a soluționa pe cale amiabilă toate neînțelegerile decurgând din sau în legătură cu Contractul. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu Contractul, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui va fi soluționat de instanţele judecătoreşti, conform prevederilor Legislației Aplicabile.