LIVRARE GRATUITĂ

pentru comenzi mai mari de 900 lei

Retur în 14 zile

Hăinuțe personalizate

Vezi detalii

Informatii generale

Obiect de activitate: fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) - cod CAEN 1413

FILIP AND FAMILY SRL isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr 154/16.09.2021, in sat Petresti, comuna Petresti, str. Principala, nr.22, jud. Dambovita.

In aceasta perioada nu au fost generate deseuri care sa aiba impact negativ asupra mediului inconjurator.

Deseurile generate din activitatea desfasurata sunt valorificate/eliminate cu societati autorizate in conformitate cu prevederile legale,in baza contractelor incheiate.

In perioada iulie-septembrie 2021,din activitatea unitatii nu au rezultat consecinte negative asupra mediului, nu s-au inregistrat reclamatii la adresa unitatii.

AUDIT DE DEȘEURI &PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI IN CADRUL SOCIETATII FILIP AND FAMILY SRL

1. INTRODUCERE SI CONTEXT

Prezentul PLAN, a fost elaborat in conformitate cu cerintele OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, avand la baza deseurile generate pe amplasamentul societatii.

In urma rezultatelor auditului de deseuri, societatea a dezvoltat si implementat un plan de reducere a cantitatilor de deseuri generate, prin asigurarea in principal a colectarii selective a deseurilor reciclabile, predarea periodica a deseurilor valorificabile catre societatile autorizate si controlul amanuntit al produselor achizitionate/comercializate. fiind astfel redusa in special cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminare finala in depozitele de deseuri.

Gestionarea deseurilor se refera la depozitarea temporara, reutilizarea, colectarea, transportul, tratarea, reciclarea si eliminarea deseurilor, principalul scop fiind economisirea materiei prime prin reutilizarea deseurilor reciclabile, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.

In sensul oug 92/2021 privind regimul deseurilor, semnificatia unor termeni este prezentata mai jos:

 1. 1. deseu - orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce;
 2. 2. detinator de deseuri - producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;
 3. 3. producator de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;
 4. 4. gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau broker;
 5. 5. valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general;
 6. 6. eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie.

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii.

Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica. Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite pe categorii in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 15 01 10*).

Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati.

Producatorii/detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta (Agentiile pentru Protectia Mediului) si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021).

Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste” (OUG 92/2021-art.21,alin.1).

Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare/eliminare.

Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator. Altfel, sanctiunile aplicabile sunt cuprinse intre 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021).

Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala. Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (OUG 92/2021) .

Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu anexa 1 a HG856/2002. Evidenta gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deseu, este transmisa anual agentiei de mediu si este pastrata cel putin 3 ani (OUG 92/2021, art.48, alin 5). Lipsa acesteia atrage dupa sine aplicarea unei amenzi cuprinse intre 20.000÷40.000lei .

2. SITUATIA ACTUALA

2.1 Date generale

Denumirea operatorului: FILIP AND FAMILY SRL
Sediul social: Sat Petresti, Comuna Petresti, Str. Principala, nr.22, judetul Dambovita
Punct de lucru: Sat Petresti, Comuna Petresti, Str. Principala, nr.22, judetul Dambovita
Registrul comertului: J15/611/2015
Reprezentant legal: Dragan Marius Razvan
Activitate (COD CAEN): Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp/ cod CAEN rev 2 1413)
Nume Responsabil mediu: Vlasceanu Iulia
Numar telefon: 0763358278
Adresa de mail: pauniulia82@yahoo.com

2.2 Date privind activitatea desfasurata

Activitatile desfasurate de catre organizatie la punctul de lucru, sunt:

 1. Activitati de birou
 2. Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp/ cod CAEN rev 2 1413)

2.3 Date privind deseurile generate

Deseurile generate pe amplasament la punctul de lucru, specifice activitatii de birou sunt:

 1. 1. Deseuri menajere si asimilabile (resturi alimentare, tacamuri de unica folosinta, etc) - deseuri municipale amestecate (nepericulos)- cod 20 03 01,
 2. 2. Deseuri de ambalaje de hartie si carton (cutii carton marfuri achizitionate) - deseu nepericulos; cod 15 01 01
 3. 3. Deseuri de ambalaje din plastic (PET-uri, folie) – deseu nepericulos- cod 15 01 02 .

  Deseurile generate, specifice activitatilor de productie desfasurate pe amplasament , sunt prezentate:
Nr. crt. Denumire deseu Cod deseu Activitate generatoare Modalitatea de gestionare
1 Ambalaje de hârtie și carton 15 01 01 Productie Stocare temporara în containere,- predare colectori valorificare.
2 Ambalaje din plastic 15 01 02 Productie Stocare temporara în containere,- predare colectori valorificare.
3 Ambalaj lemn 15 01 03 Productie Stocare temporara in containere, - predare colectori valorificare
4 Textile 04 02 22 Productie Stocare temporara în containere,- predare colectori valorificare.

3. MASURI PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA IN VIGOARE

 1. 1. Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu
 2. 2. Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.
 3. 3. Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este inchis, pe platforma betonata, prevazut cu un acoperis si ferit de intemperii.
 4. 4. Deseurile periculoase se stocheaza in recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, inchise etas, spatiul de depozitare respectiv sa fie prevazut cu dotari pentru prevenirea si reducerea poluarilor accidentale.
 5. 5. La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase.
 6. 6. Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune in pericol sanatatea umana si ar dauna mediului inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incediu pentru vecinatati).
 7. 7. Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei .
 8. 8. La predarea deseurilor se vor completa in 3 exemplare Formularele de încărcare descarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expeditie/transport deseuri periculoase (Anexa 2), dupa caz, pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Acestea vor fi semnate si stampilate de catre, generator, transportator si colectorul/valorificatorul/eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producatorului de deseuri (generatorul, cel care preda aceste deseuri). Acest exemplar poate fi trimis si prin fax sau posta, cu confirmare de primire, catre generator, care il pastreaza ca parte a evidentei gestiunii deseurilor intocmita in conformitate cu HG 856/2002 .
 9. 9. Deseurile PERICULOASE pot fi transportate fara alte aprobari de la autoritati competente (APM, ISU) NUMAI DACA intr-un an, indiferent de numarul transporturilor efectuate, cantitatea totala ESTE MAI MICA DE 1 TONA. Pentru cantitati anuale mai mari de 1 tona se va respecta regimul strict de inregistrare si avizare prevazut HG 1061/2008 .
 10. 10. Pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate, indiferent de categoria deseului predat (nepericulos sau periculos) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/transport deseuri periculoase trebuie completate in totalitate, sa aiba numar si serie, datele fiecarui operator implicat, categoria de deseu transportata, CODUL si CANTITATEA colectata, precum si destinatia finala (valorificare/eliminare) .
 11. 11. De asemenea, societatea detine contractele cu toti colectorii autorizati sa preia deseurile generate si autorizatiile de mediu ale acestora, in care se mentioneaza activitatea de preluare, colectare, transport deseuri in vederea efectuarii operatiunilor de valorificare si/sau eliminare, si cel mai important, codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt preluate in vederea stocarii temporare la colector (acesta nefiind valorificatorul/eliminatorul final), acesta are obligatia sa puna la dispozitia generatorului datele despre instalatia unde se va efectua operatia de valorificare/reciclare/eliminare (denumire agent economic, autorizatie de mediu, dupa caz certificat de valorificare/eliminare a deseurilor preluate).

4. PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCEREA A CANTITATII DE DESEURI GENERATE DIN ACTIVITATE

1. Gestionarea eficienta a hartiei/cartonului:

Masuri:
 1. Evitarea generarii deseurilor si reducerea folosirii hartiei:
  1. - Printare doar daca este absolut necesar;
  2. - Print fata- verso;
  3. - Micsorare fonturi, rezultand astfel mai putine pagini printate.
 2. Amplasarea optima in birouri si ultilizarea recipientilor pentru colectare selectiva a hartiei/maculaturii.
 3. Informarea salariatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla.
 4. Reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata pentru realizarea documentelor.
 5. Predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton catre agenti economici autorizati in domeniul reciclarii.
Responsabil: Salariatii Termen:Permanent

2. Gestionarea eficienta a ambalajelor din materiale plastice/hartie/carton/lemn

Masuri:
 1. Micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin scaderea numarului de pahare de unica folosinta de la dozatoarele de apa. Angajatii sunt incurajati sa foloseasca pahare din sticla/cani din ceramica.
 2. Amplasarea optima si ultilizarea recipientilor pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament.
 3. Reutilizarea pungilor de plastic.
 4. Achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.
Responsabil: Salariatii/Responsabil mediu Termen: Permanent

3. Imbunatatirea controlului inventarului

Masuri:
 1. Mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte.
 2. Comandarea de produse ce contin anumite substante periculoase numai la comanda si in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora.
Responsabil: Salariatii Termen: Permanent

4. Instruirea salariatilor

Masuri:
 1. Instruirea salariatilor cu privire la prevenirea generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a prevenirii si colectarii selective a deseurilor.
Responsabil: Responsabil de mediu Termen: Anual

Progresul inregistrat in anul 2022 fata de anul 2021

In privinta reducerii cantitatilor de deseuri in anul 2022 fata de anul 2021 , societatea a inregistrat un progres in ceea ce priveste reducerea cantitatii de deseuri generate cu cca 34%.

Deseurile generate au fost valorificate/eliminate in procent de 100% catre operatori autorizati din punct de vedere al legislatiei pe mediu.

Documentele interne sunt arhivate si pastrate electronic.

Se fac instruiri periodice cu personalul cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor.